Компанийн патент

Шинэ бүтээлийн патент

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
001
ҮГҮЙ. Патентын төрөл
1 Усан хөргөлттэй нэг цилиндртэй дизель хөдөлгүүрээр ажилладаг нэг холхивчийн үүсгүүр
2 Далайн усыг давсгүйжүүлэх чадвартай дотоод шаталтын үүсгүүр
3 Альтернатор

Ашигтай загварын патент

A single bearing generator set driven by a water-cooled single cylinder diesel engine
An internal combustion generator set capable of desalting seawater
Ultra-silent water-cooled generator set
Internal combustion generator set with heating and heating water system
A silent internal combustion generator that the junction box is on the side
Vertical super silent generator set
Water-cooled single cylinder diesel generator set
Hand-operated air-cooled diesel generator set
The invention relates to an air-cooled diesel engine flywheel assembly
Generator with strong cooling system
The utility model relates to a wire rope fixing assembly
The utility model relates to a dustproof silent generator set
Electric charging car
The utility model relates to a single cylinder water-cooled diesel generator set
The utility model relates to a diesel generator set
motor
Single bearing generator
Double-bearing generator
The utility model relates to an energy saving sewage treatment system
The utility model relates to a sewage treatment system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
The utility model relates to a fully enclosed dustproof silent water-cooled generator set
The utility model relates to a seawater desalination system based on waste heat recovery of a water-cooled internal combustion generator set
ҮГҮЙ. Патентын төрөл
1 Усан хөргөлттэй нэг цилиндртэй дизель хөдөлгүүрээр ажилладаг нэг холхивчийн үүсгүүр
2 Далайн усыг давсгүйжүүлэх чадвартай дотоод шаталтын үүсгүүр
3 Усан хөргөлттэй хэт чимээгүй генераторын багц
4 Халаалтын болон халаалтын усны системтэй дотоод шаталтын үүсгүүр
5 Холболтын хайрцаг хажуу талд байгаа чимээгүй дотоод шаталтын үүсгүүр
6 Босоо супер чимээгүй генераторын багц
7 Усан хөргөлттэй нэг цилиндртэй дизель генераторын багц
8 Гараар ажилладаг агаараар хөргөх дизель генераторын иж бүрдэл
9 Шинэ бүтээл нь агаараар хөргөх дизель хөдөлгүүрийн нисдэг тэрэгний угсралттай холбоотой юм
10 Хүчтэй хөргөх систем бүхий генератор
11 Ашигтай загвар нь төмөр татлага засах угсралтын ажилд хамаарна
12 Ашигтай загвар нь тоос нэвтэрдэггүй чимээгүй генераторын багцтай холбоотой
13 Цахилгаан цэнэглэгч машин
14 Ашигтай загвар нь нэг цилиндртэй усан хөргөлттэй дизель генераторын багцтай холбоотой
15 Ашигтай загвар нь дизель генераторын багцтай холбоотой
16 мотор
17 Нэг холхивч үүсгүүр
18 Давхар агуулсан үүсгүүр
19 Ашигтай загвар нь эрчим хүчний хэмнэлттэй бохир ус цэвэрлэх системтэй холбоотой юм
20 Ашигтай загвар нь усан хөргөлттэй дотоод шаталтын үүсгүүрийн хаягдлыг дулаан авахад суурилсан бохир ус цэвэрлэх системтэй холбоотой юм.
21 Ашигтай загвар нь бүрэн хаалттай тоосгүй чимээгүй ус хөргөх генераторын багцтай холбоотой
22 Ашигтай загвар нь усан хөргөлттэй дотоод шаталтын үүсгүүрийн хаягдлыг дулаан авахад суурилсан далайн усыг давсгүйжүүлэх системтэй холбоотой юм.

Загварын патент

Air cooled diesel generator
A silent canopy for an air-cooled diesel generator set
Silent plug-in generator set
ҮГҮЙ. Патентын төрөл
1 Агаарын хөргөлттэй дизель генератор
2 Агаарын хөргөлттэй дизель генераторын иж бүрдлийн чимээгүй халхавч
3 Чимээгүй залгуурын генераторын багц